FIO MPiPS logo1

Projekt "Osiedlowi Liderzy Sportowi" jest realizowany ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
przez Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży "Orły Rzeszów"