Historia Szkółki Piłkarskiej „Orły Rzeszów”

 

Szkółka Piłkarska „Orły Rzeszów” została zarejestrowana w 2001 r., lecz geneza jej powstania sięga czasów wcześniejszych. Inicjatorami założenia stowarzyszenia byli: Janusz Kozicki, Grzegorz Opaliński. Częste rozmowy przy wspólnym stole z ówczesnym studentem AWF Grzegorzem z trenerem Resovii Januszem, z których wynikała chęć zmiany szkolenia młodzieży, stworzenia jej i trenerom godnych warunków w klubach sportowych, stworzenia czegoś na miarę nowych czasów. Patrząc się na stare kluby sportowe Resovię i Stal i ich pracę z młodzieżą tworzyły się ideały. Wiadomości dotyczące finansowania młodzieży, walki o byt i niemożność wprowadzenia zmian w klubie Resovii, zaowocowały powstaniem Szkółki Piłkarskiej Orły Rzeszów. Janusz Kozicki zaczął pracę w klubie Resovia w 1998, zostając trenerem rocznika 1987, 1988. Na obozie sportowym w Słowacji nastąpił podział tych grup – grupę starszą przejął Piotr Kustra, młodszą Janusz Kozicki. Nabory tych grup zostały zrealizowane w 1 i 2 turnieju klas piątych o Puchar Prezesa ICN Polfa.

Występujące nieporozumienia ze strony włodarzy klubu z trenerem Januszem Kozickim zaowocowało wystąpieniem z szeregu Resoviaków. Co to były za nieporozumienia?

 

Osoba Janusza Kozickiego była bardzo niewygodna dla sekcji piłki nożnej, po prostu za dużo chciał zmian w związku z organizacją i szkoleniem dzieci i młodzieży.

 

Były to czasy, kiedy było bardzo krucho z finansami klubu Resovia, zawsze były zaległości finansowe w stosunku do trenerów młodzieży, czy też zawodników. W momencie zdobycia środków finansowych dla rocznika 1988 z firmy ICN Polfa (10 000 zł), mimo podpisanych umów, dla działaczy sekcji było to niepojęte, żeby drużyna młodzieżowa miała pieniądze na siebie, więc umowę anulowano, a pieniądze przekazano na potrzeby seniorów.

 

Była to ostatnia kropla goryczy. Na zebraniu z rodzicami rocznika 1988 podjęto decyzję o stworzeniu czegoś nowego. Na 27 trenujących chłopców, 22 poszło za swoim trenerem.

 

Jeden z rodziców Marek Pawlus odegrał bardzo ważną rolę przy powstaniu szkółki. To on właśnie zajął się całą dokumentacją i został wiceprezesem stowarzyszenia. Klub założyło 16 osób, do zarządu weszli: prezes – Arkadiusz Chudzik, wiceprezesi: Marek Pawlus i Janusz Kozicki.

 

W przeciągu trzech lat nastąpiły zmiany w zarządzie. Prezesem został Janusz Kozicki, wiceprezesami – Grzegorz Opaliński i Marek Surówka. Okres kadencji został zamknięty w 2004. Od 2004 – 2009 trwa nowa kadencja pięcioletnia.

 

 

Pierwsi trenerzy:

- rocznik 1988 – Janusz Kozicki

- rocznik 1989/1990 – Robert Marszałek

Trenowaliśmy na Staromieściu, dzieci było około 40. Po roku z Warszawy wrócił Grzegorz Opaliński prowadził rocznik 1989. W ten sposób Szkółka Piłkarska „Orły Rzeszów” rozrasta się, powstają nowe roczniki.

 

Obecne władze klubu

Prezes zarządu Janusz Kozicki

Wiceprezes zarządu - Marek Amarowicz

Komisja Rewizyjna - organ kontrolny

Kustra Piotr

Pikiel Robert

Matuła Przemysław od 31.12.2014