16/07/2013 19:07

W dniach 15 - 17 czerwca w Boguchwale  odbyła się Konferencja inaugurująca międzynarodowy projekt Polsko - Słowacki: ,, Wspólnie i aktywnie w drodze ku lepszej przyszłości.'' oraz dwudniowe  szkolenie w formie warsztatów dotyczące sportu dzieci i młodzieży w kontekście wspomnianej współpracy przygotowanej przez Klub Orły Rzeszów. W wydarzeniu uczestniczyło  10 trenerów polskich i 10 słowackich oraz zaproszeni goście.

Wśród prelegentów i wykładowców znaleźli się wyjątkowi goście  - najlepsi trenerzy z Podkarpacia - Ryszard Kuźma i Grzegorz Opaliński. Gościem honorowym Konferencji  był Trener  Jan Domarski - ,, Orzeł Górskiego'', wybitny piłkarz, żywa legenda Polskiej Piłki Nożnej.

Spotkanie odbyło się w formie wykładów i prezentacji. Bardzo interesujący był wykład Pani mgr. Jolanty Podgórskiej -  wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykład Pani magister dotyczyl udziału dzieci nadpobudliwych ( z ADHD) w sportach zespołowych.

Po przebytej Konferencji 16 - 17 czerwca 2013 r skupiono się na pracy warsztatowej prowadzonej w ramach pomocy medycznej niezbędnej podczas rozgrywek oraz urazów  na boisku a także wspólpracy  z grupą dzieci z ADHD . Zajęcia między innymi  prowadził Andrzej Szplitt.

Za prawidłowy i profesjonalny przebieg zajęć odpowiadał Prezes Orłów Rzeszów - Janusz Kozicki  oraz Prezes Stowarzyszenia Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową - Małgorzata Cisek - Kozieł .

Obecność profesjonalnego tumacza rozwiewała wątpliwości wśród trenerów słowackich. Dla wszystkich uczestników Konferencji i warsztatów, spędzone trzy dni było ciekawym i wartościowym doświadczeniem.

Słowaccy  goście słowami Prezesa Klubu FAMT Preśov - Frantiśka Bednara zaprosili nas do Preśova dokąd bez wątpienia się udamy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15