W dniach 27-31.07.2015 (od poniedziałku do piątku)  w Rzeszowie na obiektach sportowych Miłocin odbyła się Półkolonia piłkarska z językiem angielskim.

W półkolonii udział wzięło 11 osób (chłopców) z różnych kategorii wiekowych.

Każdy dzień rozpoczynał się o godzinie 7.45 a kończył o 15.30. Dzieci przywożone były przez rodziców/opiekunów a po zakończeniu każdego dnia półkolonii były przez nich odbierane.

Schemat dnia przedstawiał się następująco  :

7.45-8.15 przywożenie dzieci, 8.30 śniadanie, 9.00 pierwszy trening, 11.00 język angielski,

13.00 obiad, 13.30 drugi trening, 15.15-15.30 odbieranie dzieci

W trakcie treningów z piłki nożnej dzieci poznawały oraz utrwalały nowe umiejętności techniczne, taktyczne oraz poprawiały swoje zdolności motoryczne. Wprowadzone zostały  treningi z zakresu częściowo nauki oraz doskonalenia indywidualnych umiejętności piłkarskich oraz współdziałania z partnerami z zespołu w różnych formach począwszy od ćwiczeń w parach, trójkach przez gry w formie rywalizacji drużynowej. Dzieci chętnie angażowały się we wszystkie rodzaje treningów doskonaląc swoje umiejętności miały przy tym pomimo czasami pojawiającego się zmęczenia dużo radości i uśmiechu.

Dodatkowo 28 i 30.07 (wtorek ,czwartek) w godzinach 10.00-11.00 odbyły się zajęcia z akrobatyki gdzie dzieci trenowały pod okiem specjalistów.

29.07( środa) po krótkim porannym treningu cała grupa pod okiem opiekunów wybrała się do kina na film, po którym wróciła prosto na obiad.

W wolnych chwilach grupa spędzała również aktywnie czas na grach i zabawach gdzie czasami wprowadzone były elementy rywalizacji a wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali różnymi  drobnymi upominkami.

                           

08/10/2013 14:35
04/10/2013 05:43
25/09/2013 19:47
1 2