Zapraszamy na stronę projektu: "Edukacja/Praca a Sport"

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Wartość projektu wynosi 58 689,45 euro z czego finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 49 886,03 euro.